logo KB

Добре дошли в Кей Би - Счетоводство и Одит

20 годишен опит в предоставянето на счетоводни и одиторски услуги в различни сектори и дейности

Миннодобивна промишленост и добив на строителни материали
Производство на: лекарства и хранителни добавки, строителни разтвори и изделия, фуражи, изделия от метал, текстил, облекло и др
Горско стопанство
Машиностроене
Водоснабдяване и канализация
Строителство на сгради и съоръжения
Виж повече Услуги
Търговия на едро и дребно
Търговия с горива и автомобили
Сухопътен транспорт
Застраховане и застрахователно посредничество
Лизинг, аутсорсинг, обслужване на сгради, озеленяване
Публичен сектор
Дейности на неправителствени организации

Copyright © 2016 Kей Би ЕООД