logo KB

Кей Би

„Кей Би“ ЕООД е специализирано предприятие на регистриран одитор с над 20 годишна практика в предоставянето на следните професионални услуги:

 • Одиторски услуги
 • Счетоводно обслужване и данъци
 • Администриране на персонал
 • Консултантски услуги в корпоративните и лични финанси

Възможни са различни форми на организация за услугите:

 • Aбонаментно обслужване от нашия офис
 • Aбонаментно обслужване с работно място във вашия офис
 • Надзор и съдействие за вашия счетоводен и ТРЗ отдел
 • On-line счетоводство

Нашият екип

Одиторските и счетоводни услуги са под ръководството и с личното участие на управляващият съдружник Красимира Борисова, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България с диплом № 303 от 1995 година.

Финансовите услуги се ръководят от екперт с дългогодишна кариера в банкови институции и опит в застрахователно дружество.

В дружеството ни работят висококвалифицирани сътрудници, като при нужда се привличат и външни експерти като адвокати, технически специалисти, одитори в публичния сектор и др.

Клиенти

Дейността ни като предприятие стартира през 1999 година. През годините се утвърдихме като доставчик на професионални услуги за клиенти от различни сектори и дейности:

 • Миннодобивна промишленост и добив на строителни материали
 • Производство на лекарствени вещества и продукти, хранителни добавки, строителни разтвори и изделия, изделия от метал, изделия от текстил и облекло, фуражи
 • Горско стопанство
 • Машиностроене
 • Водоснабдяване и канализация
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Сухопътен транспорт
 • Застраховане и застрахователно посредничество
 • Аутсорсинг компании
 • Управление и даване под наем на недвижима собственост и движими вещи
 • Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
 • Публичен сектор
 • Дейности на неправителствени организации
 • Търговия на едро и дребно с горива, транспортни средства, лекарствени продукти, хранителни добавки, строителни материали , железария, хранителни продукти

Copyright © 2016 Kей Би ЕООД